NOVO !!!! Rico Reserve


 e107    07 Nov 2017
 None    Gudači / Puhači_

ricorese.jpg

N O V O!

N O V O !!!

Reserve Classic, Ricov revolucionarni rez i odmah su postali odabir većine saksofonista klasičara,

koji su dugi niz godina isključivo koristili druge brandove piskova!!!!

ISPROBAJTE !!!!

ALT SAX 2.5

MADE IN USA

Cijena komad 25 kn

Ricoreseprinter friendly

This news item is from Muzički Kutak d.o.o. Koprivnica 048 623 375
http://muzicki-kutak.hr/news/rico-reserve.html